top of page

602 211 445

projekce a zhotovení

informace a poptávka

PROJEKCE A ZHOTOVENÍ

PROJEKCE

Vypracování všech stupňů projektové dokumentace v oboru vodní stavby:

 • Vodovody a úpravny vody

 • Kanalizace a čistírny odpadních vod

 • Malé vodní nádrže - rybníky

 • Protipovodňová opatření

 • Revitalizace a úpravy vodních toků

STAVEBNÍ ČINNOST A SLUŽBY
 • Vodohospodářské stavby

 • Inženýrské sítě

 • Vodovody a kanalizace

 • Čištění kanalizací, domovních odpadů a přípojek

 • Opravy poruch

 • Vývoz septiků

 • Zemní práce

 • Čištění vodojemů

 • Opravy čerpadel

ZEMNÍ PRÁCE 
 • Výkopy základů

 • Terénní úpravy

 • Komunikace – zpevnění komunikací (štěrky, asfalty, betony…)

 • Hutnění zásypů výkopu, podloží apod.

 • Výkopy pro bazény, studně, jímky apod.

 • Nakládání a přemisťování zeminy a jiných materiálů

 • Rovnání a svahování terénů

 • Bezvýkopové technologie

  • ​řízené protlaky a podvrty

  • protlaky ocelových chrániček

SERVICES

O NÁS

Základním posláním naší společnosti je poskytování kvalitních služeb zákazníkům v oblasti zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod a neustálé zlepšování těchto služeb.

Naše společnost se dále také realizuje v projektování a ve stavební činnosti v oboru vodohospodářských staveb.

Pokračujeme v aktivitách vedoucích k naplnění těchto cílů:

 • být společností s důvěrou zákazníků

 • být společností, která je zdrojem motivace a respektu vůči subjektům, se kterými spolupracuje

Motto naší společnosti: 

„Kvalitní a odborné služby za nižší cenu”

ABOUT

KONTAKT

Dotazy a poptávka

Váš dotaz nebo poptávku nám můžete poslat prostřednictvím jednoduchého formuláře:

Potvrzujeme přijetí zprávy. Děkujeme za vaši důvěru.

Vodovody a kanalizace Králův Dvůr

IČ: 06829384

 

e-mail: info@ivakkraluvdvur.cz

Tel: +420602211445

Ochrana osobních údajů. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Vodovody a kanalizace Králův Dvůr veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám. Bez výslovného souhlasu zákazníků naše společnost nakládá s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

CONTACT
bottom of page